105 Δημοτικό Θεσσαλονίκης
Get Adobe Flash player
Καλώς ορίσατε

Ο χώρος εμπλουτίζεται σταδιακά με υλικό από τις δραστηριότητες του σχολείου, τα διάφορα προγράμματα και τις εργασίες.


 


Erasmus+

105ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου

Ένα νέο ταξίδι ξεκίνησε για το 105ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης μετά την έγκριση του  ευρωπαϊκού προγράμματος σχολικής εκπαίδευσης ΚΑ201 – Σχολικές Συμπράξεις Καινοτομίας και Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών στα πλαίσια των προγραμμάτων Erasmus+.

Κωδικός Προγράμματος: –2019-1-PT01-KA201-061331

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου του 2019, η διάρκεια του είναι τρία (3) χρόνια, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει τίτλο:

“ Evaluation of competencies in Robotics Learning Scenarios ” – “Αξιολόγηση ικανοτήτων-δεξιοτήτων  σε εκπαιδευτικά σενάρια με ενσωμάτωση της Ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία”.

Το πρόγραμμα αφορά κινητικότητες και ανταλλαγές ομάδων μαθητών μεταξύ σχολείων από την Πορτογαλία, την Κροατία, την Πολωνία και του δικού μας σχολείου.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα συναντηθούν και θα επιμορφωθούν στα σενάρια – προγράμματα  Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Σκοπός μας είναι να ενσωματώσουμε τα σενάρια αυτά στη τάξη και να κάνουμε πιο ελκυστική τη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ.

Με την χρήση της ρομποτικής το μάθημα αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον, γίνεται πιο παραστατικό αλλά και πιο ελκυστικό σε όλους και ιδιαίτερα σε μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Σε μια ομάδα εργασίας θα μάθουν τις έννοιες της συνεργασίας, του “μαθαίνω παίζοντας” και του υγιούς ανταγωνισμού. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να λύσουν ένα ρεαλιστικό πρόβλημα (real world problem) ακολουθώντας διερευνητικά βήματα, ακριβώς όπως σε μια ομάδα ερευνητών.

Τα ρομποτικά συστήματα είναι ήδη μέρος της ζωής μας σε πολλούς τομείς όπως στη βιομηχανία, στην ιατρική, στην ψυχαγωγία κ.α. Τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής  στην καθημερινότητα μας είναι αδιαμφισβήτητα και μέσα από αυτό το πρόγραμμα, όλοι μας -εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς- θα διαμορφώσουμε καλύτερη άποψη για την τεχνολογία και θα βελτιώσουμε τις ικανότητές μας να την χρησιμοποιούμε  προς όφελος μας και προς όφελος της κοινωνίας.

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι για όλους.

Ο Διευθυντής και Ο Σύλλογος διδασκόντων

 
Το σχολείο μας συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+
Δράση ΚΑ2 «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης»
Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων
Κωδικός έργου: 2014-1-PL01-KA201-002785_6 Τίτλος: ?In the Paradise Garden of Europe?

Συμμετέχουσες Χώρες και Σχολεία

Πολωνία
Elblag
Λεττονία
Ventspils
Ελλάδα
Thessaloniki
Αυστρία
Gmunden-Salzburg
Ιταλία
Rutigliano-Bari
Χώρα των Βάσκων
Etxarri-Aranats, Pamplona
Πορτογαλία
Torres-Novas
Ρουμανία
Bucharest
Ουγγαρία
Budapest
Δραστηριότητες του Project
01. Διαγωνισμός Λογότυπου 
Η πρώτη δραστηριότητα του προγράμματος αφορούσε το διαγωνισμό για το λογότυπο (Logo) του Project. Ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου 2014 και διήρκησε 2 εβδομάδες. Συμμετείχαν 9 τάξεις (Δ, Ε και Στ τάξεις) υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας των Εικαστικών (Α. Τσετουλίδου). Κάθε μαθητής /τρια σχεδίασε ένα λογότυπο που αφορούσε στην αντίληψη του καθενός για το project. Γονείς και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν επίσης στη δραστηριότητα. Τα καλύτερα 5 επιλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν ηλεκτρονικά. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην 1η συνάντηση στη Λεττονία. Ένα από αυτά επιλέχθηκε ως λογότυπο του προγράμματος Λογότυπο προγράμματος.
02. Τα σχολεία μας
Κάθε σχολείο από τις συμμετέχουσες χώρες ετοίμασε ένα έγγραφο με πληροφορίες και εικόνες από το σχολείο και την πόλη (τοποθεσία, αριθμός εκπαιδευτικών και μαθητών, Αναλυτικό πρόγραμμα και μαθησιακά αντικείμενα, τάξεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κλπ.). Οι πληροφορίες στάλθηκαν στο σχολείο μας όπου έγινε η επεξεργασία και εκτύπωση ενός σχετικού φυλλαδίου που παρουσιάστηκε στην 1η συνάντηση στη Λεττονία. Δείτε εδώ το φυλλάδιο με τις πληροφορίες από τα συμμετέχοντα σχολεία.
03. Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ελλάδας και το Σχολείο μας
Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας (σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης) καθώς και οι βασικές πληροφορίες για το σχολείο μας όπως παρουσιάστηκαν στην 1η συνάντηση στη Λεττονία. Διατέθηκε σχετικό φυλλάδιο σε κάθε σχολείο εταίρο.
04. Οι παραδεισένιες γωνιές
Οι 9 τάξεις του σχολείου μας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επέλεξαν 1 παραδεισένια γωνιά της Ελλάδας, συνέλεξαν πληροφορίες και ετοίμασαν μια παρουσίαση γι’ αυτήν την οποία και παρουσίασαν στο σχολείο μας. Επέλεξαν πληροφορίες από πολλές πηγές (Ίντερνετ, βιβλιοθήκη, Βιβλία, Εικόνες κλπ.). Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων επέλεξαν τρεις παραδεισένιες γωνιές (Όλυμπος, Δέλτα Αλιάκμονα-Λουδία-Αξιού, Χολομώντας) οι οποίες θα αποτελούσαν το πεδίο μελέτης για κάθε τάξη και ετοίμασνα ένα φυλλάδιο με τις βασικές πληροφορίες για κάθε μια γωνιά.
Δείτε εδώ το φυλλάδιο με τις πληροφορίες για τις παραδεισένιες γωνιές.
1η Συνάντηση (Ventspills, Λεττονία)
Η 1η συνάντηση του προγράμματος έγινε στο Ventspills της Λεττονίας (17-21 Νοεμβρίου 2014). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης λάβαμε πληροφορίες για τα συμμετέχοντα σχολεία, τα εκαπιδευτικά συστήματα των συμμετέχουσων χωρών, τις παραδεισένιες γωνιές που επέλεξαν τα σχολεία και τους τρόπους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Έγινε ο σχετικός προγραμματισμός για τις δραστηριότητες του προγράμματος και ορίστηκαν οι ημερομηνίες των συναντήσεων. Επίσης συζητήθηκαν οι τρόποι διάδοσης των αποτελεσμάτων. Περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και σεμινάρια και να γνωρίσουν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της Λεττονίας. Από το σχολείο μας συμμετείχαν ο Γ. Μιχάλης, Διευθυντής και συντονιστής και ο Δ. Αλεξιάδης, εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης του σχολείου μας.
Τα αποτελέσματα της συνάντησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στο σχολείο μετά την επίσκεψη. Μια επιλογή φωτογραφιών από το σχολείο και τα μέρη που επισκεφτήκαμε εκτυπώθηκε και παρουσιάστηκε στον πίνακα του προγράμματος. Δείτε το σχετικό poster
05. Ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του προγράμματος
Μια, σχετική με το ενδιαφέρον όσον αφορά τις δραστηριότητες του προγράμματος, έρευνα διοργανώθηκε από την Ιταλική ομάδα. Τρια ερωτηματολόγια, ένα για τους εκπαιδευτικούς, ένα για τους μαθητές και ένα για τους γονείς αποκάλυψαν το ενδιαφέρον όλων των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα. τα αποτελέσματα στάλθηκαν στη συντονίστρια ομάδα της Πολωνίας.
06. Γεια σας, Πώς Είστε;
Έξι τάξεις προετοίμασαν ένα μικρό βίντεο η καθεμμιά. Η Δ τάξη με λέξεις και φράσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά, η Ε τάξη με μια περιγραφή των μνημείων της Θεσσαλονίκης (our city) και η Στ τάξη με ζητήματα που αφορούν σε μια τυπική μέρα ενός μαθητή, ένα παραδοσιακό παιχνίδι και με την παρουσίαση του σχολείου. Βρείτε εδώ σχετικά αποσπάσματα από τα βίντεο.
07. Χρώματα των Παραδεισένιων Κήπων
Κάθε τάξη του σχολείου μας ήδη είχε υιοθετήσει κι έναν παραδεισένιο κήπο. Προγραμματίστηκαν επισκέψεις στους χώρους σε διαφορετικές εποχές κατα τη διάρκεια του προγράμματος. Οι μαθητές /τριες επισκέφτηκαν δυο φορές τις παραδεισένιες γωνιές διενέργησαν σχετικές δραστηριότητες, συνέλεξαν πληροφορίες, μελέτησαν τη φύση, έβγαλαν φωτογραφίες της χλωρίδας κλπ. Δείτε εδώ τις επισκέψεις: στον Όλυμπο, στο ΔέλταΑλιάκμονα-Λουδία-Αχιού και στο Χολομώντα. Ετοιμάσαμε αφίσες με τα χρώματα των εποχών
08. Στερεότυπα
Κάθε τάξη συνέλεξε πληροφορίες για τα στερεότυπα που ισχύουν στη χώρα μας για τις συμμετέχουσες χώρες. Η δραστηριότητα δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία λόγω του ότι όλοι οι μαθητές ήξεραν σχετικά λίγα σχετικά για τις άλλες χώρες (εκτός από την Ιταλία και την Ισπανία. Τελικά η δραστηριότητα συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευτικούς! Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο
09. Η Φύση ξυπνάει
Κάθε τάξη του σχολείου μας συνέλεξε πληροφορίες για τα ήθη και έθιμα στη χώρα μας που προϋπαντούν την Άνοιξη από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και σήμερα. Η Δ τάξη ετοίμασε ένα βίντεο με τα χελιδονίσματα. Η Στ τάξη ετοίμασε ένα βίντεο για το πέταγμα του χαρταετού ενώ η Ε τάξη επεξεργάστηκε και τύπωσε ένα φυλλάδιο για τις Αλκυονίδες ημέρες και άλλα έθιμα που καλωσορίζουν την Άνοιξη. Επίσης η Δ τάξη παρακολούθησε ένα σχετικό ημερήσιο πρόγραμμα στο Σέιχ-Σου. Βρείτε εδώ σχετικά αποσπάσματα από τα βίντεο.
2η Συνάντηση (Elblag, Πολωνία)
Η 2η συνάντηση του προγράμματος έγινε στο Elblag της Πολωνίας στις 20-24 Απριλίου 2015. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του πολωνικού σχολείου. Ανταλλάχθηκαν εμεπειρίες για τις εργασίες των μαθητών στα συμμετέχοντα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές παρακολούθησαν μαθήματα που έγιναν από το Γ. Μιχάλη (στην Στ τάξη του πολωνικού σχολείου σχετικά με τα Μαθηματικά στην Αρχαία Ελλάδα και τις φράσεις και λέξεις από την ελληνική μυθολογία στην Αγγλική γλώσσα) και την G. Porcelli (για τα σπήλαια στην Απουλία της Ιταλίας). Οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τις παραδεισένιες γωνιές του σχολείου και ενημερώθηκαν για τις μορφές προστασίας που ακολουθούνται στη χώρα. Επίσης συζητήθηκε η πρόοδος του προγράμματος καθώς και τα ζητήματα που ανέκυψαν αναφορικά με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων και τη διάδοση των αποτελεσμάτων. Συμμετείχαν επίσης σε εργαστήρια και σεμινάρια που σχεδίασαν οι διοργανωτές τοης συνάντησης. Τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετείχαν στη συνάντηση. Ο Γ. Μιχάλης, Δ/ντής & συντονιστής, ο Α. Παπαδόπουλος, εκπαιδευτικός της Δ τάξης και ο Ν. Συρανίδης, εκπαιδευτικός της Στ τάξης.
Τα αποτελέσματα της συνάντησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στο σχολείο μετά την επίσκεψη. Μια επιλογή φωτογραφιών από το σχολείο και τα μέρη που επισκεφτήκαμε εκτυπώθηκε και παρουσιάστηκε στον πίνακα του προγράμματος. Δείτε το σχετικό poster
10. Σκέψου Πράσινα, Δίδαξε με Περιέργεια
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ετοίμασαν σχέδια μαθημάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη διάρκεια του project ή όπου αλλού κριθεί και περιλαμβάνουν την έννοια της οικολογίας. Το καλύτερο που επιλέχθηκε στάλθηκε στα άλλα σχολεία και «ανέβηκε» στην ιστοσελίδα μας και αυτή του προγράμματος. Δείτε το σχέδιο εδώ
11. Πουλιά των Παραδεισένιων Κήπων
Μία από τις παραδεισένιες γωνιές που επιλέχθηκαν για μελέτη ήταν το Δέλτα Αλιάκμονα-Λουδία-Αξιού που αποτελεί ίσως το σημαντικότερο υγρότοποόχι μόνο της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης.Εκπαιδευτικοί και μαθητές της Δ τάξης συνέλεξαν πληροφορίες για τα πτηνά που βρίσκονται στον υγρότοπο. Επίσης ο φορέας διαχείρισης του Δέλτα μας υπέδειξαν σχετικές δραστηριότητες. Το τελικό αποτέλεσμα αφορούσε στην έκδοση ενός σχετικού φυλλαδίου με πληροφορίες και εικόνες για τα πουλιά του υγροτόπου. Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο
Διεθνική Συνάντηση (Torres-Novas, Πορτογαλία)
Η διεθνική συνάντηση του προγράμματος έγινε στο Torres Novas της Πορτογαλίας στις 15-18 Ιουνίου 2015. Επισκεφτήκαμε τη Λισσαβώνα, το πανεπιστήμιο της Compria, τη Φατίμα και το Torres-Novas. Γνωρίσαμε τον πολιτισμό και τα ήθη και έθιμα της Πορτογαλίας. Συζητήσαμε και αποφασίσαμε για την πορεία των δραστηριοτήτων και του προγράμματος γενικά. Δυο εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έλαβαν μέρος, ο Γ. Μιχάλης, Δ/ντής και συντονιστής και η Ο. Γαγρίνα, εκπαιδευτικός της Θεατρικής Αγωγής. Μια επιλογή φωτογραφιών από το σχολείο και τα μέρη που επισκεφτήκαμε εκτυπώθηκε και παρουσιάστηκε στον πίνακα του προγράμματος. Δείτε το σχετικό poster
12. Φυσικά Τοπία σε Κίνδυνο 
Οι τάξεις Ε και Στ συμμετείχαν σ’ αυτή τη δραστηριότητα. Συνέλεξαν πληροφορίες σχετικά με τα φυσικά τοπία που βρίσκονται σε κίνδυο σε περιοχές κοντά στη θεσσαλονίκη. Τελικά επιλέχθηκαν τρια φυσικά τοπία (το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης Σέιχ-σου, η λίμνη Κορώνεια στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και οι Σκουριές στη Χαλκιδική). Ετοιμάστηκε μια παρουσίαση για τη συνάντηση στην Ιταλία όπως επίσης και ένα A2 poster για τους κύριους κινδύνους που απειλούν τα φυσικά τοπία στη χώρα μας3η Συνάντηση (Rutigliano-Bari, Ιταλία)
Η 3η συνάντηση του προγράμματος έγινε στο Rutigliano-Bari της Ιταλίας στις 19-23 Οκτωβρίου 2015. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του ιταλικού σχολείου. Ανταλλάχθηκαν εμεπειρίες για τις εργασίες των μαθητών στα συμμετέχοντα σχολεία.Έγιναν οι παρουσιάσεις των συμμετεχόντων για τα φυσικά τοπία σε κίνδυνο για κάθε χώρα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και μαθητές έλαβαν μέρος σε μαθήματα μουσικής και εικαστικών που αφορούσαν στη φύση. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιστισμό και τα ήθη και έθιμα της νοτίου Ιταλίας και να επισκεφτούν διάφορα μέρη πολιτιστικής και αρχαιολογικής αξίας στην περιοχή της Απουλλίας. Επίσης συζητήθηκαν και σχολιάστηκαν όλα τα ζητήματα και θέματα που αφορούσαν στην πρόοδο του προγράμματος. Από το σχολείο μας συμμετείχαν 6 εκπαδευτικοί (Ι. Μιχάλης, Δ/ντής & Συντονιστής, Ι. Τοπαλίδης, εκπαιδευτικός της Ε τάξης, Δ. Παπούκας, εκπαιδευτικός της Στ τάξης, Α. Τζαντζίδου, εκπαιδευτικός της Ε τάξης, Ι. Ζυρνόβαλη, εκπαιδευτικός της Β τάξης και Κ. Πασσιάς, εκπαιδευτικός Πληροφορικής).
Τα αποτελέσματα της συνάντησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στο σχολείο με τά την επίσκεψη. Μια επιλογή φωτογραφιών από το σχολείο και τα μέρη που επισκεφτήκαμε εκτυπώθηκε και παρουσιάστηκε στον πίνακα του προγράμματος. Δείτε το σχετικό poster13. Περιμένοντας τον Άι-Βασίλη
Ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συλλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν. Τα πιο γνωστά και σημαντικά εξ αυτών χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός A2 poster.14. Θαύματα των Παραδεισένιων Κήπων  Χλωρίδα και πανίδα
Πληροφορίες για τη χλωρίδα και πανίδα των παραδεισένιων κήπων συλλέχθηκαν από πολλές πηγές (επισκέψεις στους χώρους, ίντερνετ, βιβλιοθήκη κλπ.). Ετοιμάσαμε μια μεγάλη ποικιλία αφισών με τις σχετικές πληροφορίες, δείγμα των οποίων μπορείτε να δείτε εδώ. Επίσης ετοιμάσαμε ένα φυλλάδιο σχετικά με τα ενδημικά φυτά του Ολύμπου και ένα φυλλάδιο για το Χολομώντα και τη χλωρίδα (Α1 poster) και πανίδα του (A2 poster)Έξτρα συνάντηση (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
Κατά την συνάντηση στην Ιταλία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μια επιπλέον συνάντηση και έτσι ορίστηκε ως τόπος η Θεσσαλονίκη και το σχολείο μας. Η συνάντηση έγινε στις 1-5 Φεβρουαρίου 2016.15. Ιστορίες που Λένε τα Δέντρα
Μαθητές /τριες από τη Στ τάξη (σε ομάδες των δυο ή τριών) έγραψαν από μια ιστορία με αφηγητή ένα δέντρο. Η καλύτερη που αφορά την αφήγηση μια ελιάς για την ιστορία της Θεσσαλονίκης, επιλέχθηκε μεταφράστηκε και στάλθηκε στα άλλα σχολεία. Δείτε εδώ την ιστορία
4η Συνάντηση (Gmunden, Αυστρία)
Η 4η συνάντηση του προγράμματος έγινε στο Gmundeni της Αυστρίας στις 11-15 Απριλίου 2016. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του αυστριακού σχολείου. Ανταλλάχθηκαν εμεπειρίες για τις εργασίες των μαθητών στα συμμετέχοντα σχολεία. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της δραστηριότητας που αφορούσε στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στις συμμετέχουσες χώρες. Επισκέφτηκαν τις παραδεισένιες γωνιές της Άνω Αυστρίας και γνώρισαν τον πολιστισμό και τα έθιμα της Αυστρίας. Τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετείχαν στη συνάντηση
( Ι. Μιχάλης, Δ/ντής & συντονιστής. Β. Βεργόπουλος, εκπαιδευτικός της Α τάξης και Ε. Καραούλη, εκπαιδευτικός της Στ τάξης).Τα αποτελέσματα της συνάντησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στο σχολείο με τά την επίσκεψη. Μια επιλογή φωτογραφιών από το σχολείο και τα μέρη που επισκεφτήκαμε εκτυπώθηκε και παρουσιάστηκε στον πίνακα του προγράμματος.
16. Θυμόμαστε τους Κήπους
Η εικαστικός του σχολείου μας μαζί με τους μαθητές /τριες της Στ τάξης συνέλεξαν πληροφορίες για τα εθνικά φυτά των συμμετέχουσων χωρών και ετοίμασαν ένα A2 poster με «καλλιτεχνική» παρέμβαση. Κατόπιν κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Εικαστικών κατασκεύασαν με διάφορα υλικά όλα τα εθνικά φυτά των συμμετέχουσων χωρών. Δείτε εδώ το αποτέλεσμα17. Καλωσήλθες Άνοιξη 
Ήθη και έθιμα από το καλωσόρισμα της Άνοιξης επιλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν σε ένα Α2 poster.18. Ο Δεκάλογος του Νεαρού Φυσιολάτρη
Οι τάξεις Γ, Δ & Ε ενασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ετοίμασαν αφίσες σχετικά με τα 10 πιο σημαντικά πράγματα που θα έπρεπε να κάνει κάθε νέος /α με σκοπό τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Κατόπιν τα 10 καλύτερα επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ένα poster που παρουσιάστηκε στη συνάντηση στη χώρα των Βάσκων19. Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών
Οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής του σχολείου μας ετοίμασαν μια παρουσίαση για την καινοτόμα διαδικασία διδασκαλία της Αγγλικής στις δυο πρώτες τάξεις των δημόσιων σχολείων της χώρας μας (ΠΕΑΠ). Το υλικό καθώς και οι σχετικές συνδέσεις με την εφαρμογή δόθηκαν στους συναδέλφους των σχολείων. Δείτε εδώ το σχετικό πληροφορικαό υλικό
5η Συνάντηση (Etxarri-Aranatz Basque Country-Ισπανία)
Η 5η συνάντηση του προγράμματος έγινε στο Etxarri-Aranatz στη Χώρα των Βάσκων της Ισπανίας στις 6-10 Ιουνίου 2016. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του βασκικού σχολείου. Ανταλλάχθηκαν εμεπειρίες για τις εργασίες των μαθητών στα συμμετέχοντα σχολεία. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της δραστηριότητας που αφορούσε στο Δεκάλογο του Νεαρού Φυσιολάτρη στις συμμετέχουσες χώρες. Επισκέφτηκαν τις παραδεισένιες γωνιές της περιοχής των Πυρηναίων και γνώρισαν τον πολιστισμό και τα έθιμα της Χώρας των Βάσκων. Η εικαστικός του σχολείου μας Α. Τσετουλίδου παρουσίασε την εργασία του έλληνα φιλοσόφου και καλλιτέχνη Κ. Ξενάκη που αφορούσε την έλλειψη επικοινωνίας στο σύγχρονο κόσμο. Ακολούθησε εργαστήριο με σχέδια και δημιουργίες των μαθητών. Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο.
Τα αποτελέσματα της συνάντησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στο σχολείο με τά την επίσκεψη. Μια επιλογή φωτογραφιών από το σχολείο και τα μέρη που επισκεφτήκαμε εκτυπώθηκε και παρουσιάστηκε στον πίνακα του προγράμματος. Από το σχολείο μας συμμετείχαν 4 εκπαιδευτικοί (Ι. Μιχάλης, Δ/ντής & συντονιστής, Φ. Καραγιάννη, εκπαιδευτικός της Γ τάξης, Ε. Θεοφιλοπούλου, εκπαιδευτικός Αγγλικής και Α. Τσετουλίδου, εκπαιδευτικός Εικαστικών.
20. Ας Σώσουμε τους παραδεισένιους Κήπους  Ένα Γράμμα 
Κατά η διάρκεια της συνάντησης στη Χώρα των Βάσκων όλοι εμείς (συμμετέχουσες χώρες και σχολεία) ετοιμάσαμε επιστολή όπου επισημαίνουμε στους τρόπους δράσης για τη διάσωση και διατήρηση των παραδεισένιων κήπων της Ευρώπης. Η επιστολή υπογράφτηκε από όλους τους συμμετέχοντες και αποστάλθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.21. Μορφές Φυσικής Προστασίας στις Συμμετέχουσες Χώρες
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας που συμμετείχαν στην παιδαγωγική ομάδα ετοίμασν φυλλάδιο με πληροφορίες για τις μορφές φυσικής προστασίας στην Ελλάδα. Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ22. Στον παραδεισένιο κήπο των μύθων και των παραμυθιών
Ένα παραδοσιακό παραμύθι του Ολύμπου, «Η Μηλιά και ο Δράκος» μεταφράστηκε στα αγγλικά και εικονογραφήθηκε από ένα μαθητή της Στ τάξης του τμήματος ένταξης του σχολείου μας υπό την καθοδήγηση του Δ. Αλεξιάδη. Η έκδοση απεστάλη στα σχολεία εταίρους.
23. Βάψιμο και εικαστικές παρεμβάσεις στο σχολείο μας
Ξεκινώντας στα τέλη Αυγούστου του 2015, εθελοντές εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έβαψαν, ζωγράφισαν και διακόσμησαν τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σχολείου προσομοιάζοντας μια παραδεισένια γωνιά σύμφωνα με τα πρότυπα του προγράμματος.
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ
24. Σηματοδότηση των Μονοπατιών
Σηματοδότηση δυο μονοπατιών σε περιοχές κοντά στο σχολείο μας (Διαδρομή 105, στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης-Σέιχ Σου και Διαδρομή Ρέμα Τούμπας στην περιφερειακή τάφρο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Δυο τάξεις (Ε & Στ) μαζί με τους εκπαιδευτικούς εργάστηκαν για τη δραστηριότητα αυτή (μέτρηση αποστάσεων, χρήση GPS, προετοιμασία σημάτων, συλλογή πληροφοριών κλπ.). Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η διάχυση πληροφοριών σχετικά με τις διαδρομές μιας και χρησιμοποιούνται καθημερινά από πληθώρρα πολιτών. Ο αντίκτυπός της επίσης ήταν σημαντικός αφού λάβαμε ως σχολείο εξαιρετικά θετικά σχόλια. Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο με πληροφορίες και εικόνες.
25. Χίλια Δέντρα 
Η ιδέα για τη δραστηριότητα αυτή προέκυψε μετά από τις επισκέψεις μας στις παραδεισένιες γωνιές. Μετά από πολλέ συζητήσεις με την παιδαγωγική ομάδα αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project τη φετινή χρονιά και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η δραστηριότητα αποτελείται από τρεις φάσεις. Στην 1η φάση κάθε μαθητής /τρια του σχολείου θα αναπαραγάγει ένα φυτό (με ποικίλλους τρόπους) το οποίο θα φυτευτεί την επόμενη χρονιά (Νοέμβριο ή Φεβρουάριο). κατά τη 2η φάση κάθε μαθητής /τρια θα φυτεύσει ένα φυτό (έτοιμο, το Μάρτιο). στην 3η φάση κάθε μαθητής /τρια θα πρέπει να υιοθετήσει ένα νεαρό φυτό στο δάσος και θα πρέπει να το φροντίζει μέχρι να μεγαλώσει. Η δραστηριότητα έιχε αρκετή επιτυχία τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της και ευελπιστούμε να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια όπως επίσης και να υιοθετηθεί και από άλλα σχολεία.
Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο με πληροφορίες και εικόνες από τη δραστηριότητα
26. Κατάκτηση του Ολύμπου
Μια ομάδα 5 εκπαιδευτικών του σχολείου μας αναρριχήθηκαν στον Όλυμπο, μια εκ των παραδεισένιων γωνιών που επιλέχθηκαν, κατακτώντας την κορυφή (Μύτηκας 2.918μ.) και υψώνοντας τη σημαία του προγράμματος και του Erasmus +. Δείτε εδώ τις σχετικές φωτογραφίες27. Η εφημερίδα «105ος Παράδεισος»
Ένα δείγμα της εφημερίδας που επιμελήθηκε το τμήμα Δ1. Δείτε εδώ το λογότυπο της εφημερίδας
28. Ενημέρωση των σχολείων της Περιφέρειάς μας για το Πρόγραμμα Erasmus +
Σε σχετική συνάντηση στο σχολείο μας ο δ/ντής και συντονιστής κάλεσε τους διευθυντές όλων των σχολείων της περιφέρειάς μας μαζί και τη σχολική μας σύμβουλο και τους ενημέρωσε σχετικά με την πλατφόρμα Erasmus + αλλά και τη συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα και τις δρστηριότητές του. Μετά από τη σχετική συζήτηση η σχολική σύμβουλος πρότεινε να γίνει η ίδια εκδήλωση το Σεπτέμβριο του 2015 σε όλους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς μας, πράγμα και το οποίο έγινε με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Δείτε εδώ το ασχετικό αρχείο από την παρουσίασηl
29. Όλυμπος: Στα Μονοπάτια των Θεών χρώματα και εποχές, 
χλωρίδα και πανίδα, το φυτό κρόκος, ορχιδέες, ενδημικά φυτά του Ολύμπου,
καταφύγια του Ολύμπου, διαδρομές στον Όλυμπο,
οικισμοί του Ολύμπου: Κάστρο Πλαταμώνα, Παλαιός Παντελεήμων, Δίον, Θεσσαλικά χωριά, χωριά Πιερίας, κορυφές του Ολύμπου