105 Δημοτικό Θεσσαλονίκης
Get Adobe Flash player
Καλώς ορίσατε

Ο χώρος εμπλουτίζεται σταδιακά με υλικό από τις δραστηριότητες του σχολείου, τα διάφορα προγράμματα και τις εργασίες.


 


Πρόγραμμα Σχολείου Μαθητές

Το 105ο Δημ.Σχολ.Θεσ/νίκης τη σχολική χρονιά 2021-2022 έχει 340 μαθητές/τριες στο πρωινό πρόγραμμα έως τις 13:15 (16 τμήματα), 120 μαθητές/τριες στα πέντε τμήματα του ολοήμερου (ωράριο 13:15 -16:00) και 30 μαθητές/τριες στα δύο τμήματα ένταξης .
Η πρωινή ζώνη ξεκινά στις 07:00 και λήγει στις 08:00. Στις 08:15 μετά την πρωινή προσευχή ξεκινά η έναρξη του πρωινού προγράμματος που περατώνεται στις 13:15. Το ολοήμερο ξεκινά στις 13:20 και τελειώνει στις 16:00.
Αναλυτικότερα:

07:00-08:00 Πρωινή ζώνη

08:00-08:10 Υποδοχή μαθητών
08:10-09:40 1η διδακτική περίοδος (1η & 2η ώρα)
09:40-10:00 Διάλειμμα
10:00-11:30 2η διδακτική περίοδος (3η & 4η ώρα)
11:30-11:45 Διάλειμμα
11:45-12:25 5η ώρα
12:25-12:35 Διάλειμμα
12:35-13:15 6η ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13:15-13:20 Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20-14:00 1η ώρα Ολοήμερου προγράμματος – Σίτιση
14:00-14:15 Διάλειμμα
14:15-15:00 2η ώρα Ολοήμερου προγράμματος – Μελέτη-Προετοιμασία
15:00-15:15 Διάλειμμα
15:15-16:00 3η ώρα Ολοήμερου προγράμματος 
                      Επιλογή διδακτικού αντικειμένου
        (ΤΠΕ,Αθλητισμός,Αγγλικά,Εικαστικά,Μουσική,Θεατρική Αγωγή,
                            Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)
                               
                                 (Λήξη ολοήμερου προγράμματος)